Servis/Bayi Entegrasyonu

Licrus’da kayıtlı Bayi ve Servis bilgileri web servisleri aracılığıyla entegre edilebilir. Entegrasyon işlemlerinde kullanılacak Bayi veya Servis bilgileri için Partner nesnesi kullanılır. Temel olarak Licrus ile işlem yapan tüm iş ortakları Partner olarak yorumlanır. Partner nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Sipariş Güncelleme

ERP sisteminde herhangi bir sipariş üzerinde değişiklik yapıldığında bunun Licrus’a bildirilmesi gerekir. Bunun için aradaki bağlantıyı ERPOrderNumber alanı sağlar. Sipariş durumlarını güncellemek ve ERP Sipariş numaralarını eşleştirmek için UpdateOrder metodu kullanılır. Sipariş (Order) nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Sipariş Kayıtlarının Aktarılması

Licrus üzerinden açılmış siparişler, Taslak, Sipariş ve Onay gibi adımlardan geçerler. Servis/Bayi kullanıcıları siparişini merkeze gönderdikten sonra, merkez kullanıcısı bu siparişi onaylandığında durumu Onaylandı olarak güncellenir. ERP uygulaması, sadece Onaylandı durumundaki siparişler üzerinden işlem yapar. Bunun için GetApprovedOrders metodu kullanılarak ERP entegrasyonu için bekleyen siparişler alınır. Sipariş (Order) nesnesinin detayları için bu Veri Nesneleri başlığına

Read More


Seri Numarası Entegrasyonu

Üretimi planlanmış veya yapılmış ürünlere servis hizmeti verilebilmesi için, seri numaralarının Licrus’ta tanımlı olması gerekemektedir. Cihaz seri numaralarının toplu olarak veya tek tek aktarılması için ImportProductSerialNumbers metodu kullanılır. Seri Numarası (ProductSerialNumber) nesnesinin detayları için bu dokümandaki Veri Nesneleri başlığına bakınız.


Güvenlik Anahtarı (AuthTicket) Oluşturmak

Web Servislerinde tanımlı bulunan herhangi bir fonksiyon kullanılmak istendiğinde güvenliğin sağlanması için istek nesneleri üzerinden bir ticket paylaşılması gerekmektedir. Servis sunucusundan doğrulanmış geçerli bir ticket almak için Login metodu kullanılır. Sizinle paylaşılmış olan kullanıcı adı ve şifre yardımıyla Login metodunu çağırdığınızda geriye LoginResponse nesnesi üzerinde AuthTicket bilgisine ulaşılır. Oturum süresince bu bilgiyi güvenli bir şekilde

Read More


API Kullanımı

Licrus modülleriyle entegrasyon ve senkronizasyon sağlamak için bu dokümanda yer alan servisler kullanılır. Servisler XML Web Servisleri olarak geliştirilmiştir Servis Nesneleri Servis üzerinden yayınlanan tüm metotlar, Request nesnesi alır ve Response nesnesi döner. Request ve Response nesneleri kullanıldığı metoda özgü alanlar içermekle birlikte ortak bazı alanlar da içerirler;


İşçilikliğe Bağlı Yedek Parça Tanımlama

Bir hizmet formda kullanılacak parçalar mutlaka işçiliklerle bağlantılı olmalıdır. Diğer bir deyişle herhangi bir parça işçiliksiz kullanılamaz. Bunun için Üründe kullanılacak parça yine üründe kullanılacak işçilikle ilişkilendirilmelidir. Aşağıdaki adımları izleyerek bu tanımlamayı yapabilirsiniz.  Uygulama menüsünden İşçilik Yönetimi > Ürün İşçilik Tanımları menüsünü seçin.Açılan ekranda Sorgulama Kriterleri başlığından, Puan/Ücret tanımını yapacağınız Ürün ve İşçiliği seçip Listele butonuna basın.Gelen listeden kaydın sağ tarafında bulunan Parça bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede Yeni Kayıt butonuna tıklayın

Read More