Güvenlik Anahtarı (AuthTicket) Oluşturmak

Web Servislerinde tanımlı bulunan herhangi bir fonksiyon kullanılmak istendiğinde güvenliğin sağlanması için istek nesneleri üzerinden bir ticket paylaşılması gerekmektedir. Servis sunucusundan doğrulanmış geçerli bir ticket almak için Login metodu kullanılır. Sizinle paylaşılmış olan kullanıcı adı ve şifre yardımıyla Login metodunu çağırdığınızda geriye LoginResponse nesnesi üzerinde AuthTicket bilgisine ulaşılır. Oturum süresince bu bilgiyi güvenli bir şekilde saklamanız gerekmektedir.

Fonksiyon

LoginResponse Login(LoginRequest)

Örnek

//Servis metodlarına erişmek için kullanılacak servis nesnesi
var licrusService = new LicrusWebServices.Integration();

var loginRequest = new LicrusWebServices.LoginRequest();
loginRequest.Name = "TEST";
loginRequest.Password = "TEST";
var loginResponse = licrusService.Login(loginRequest);
// giriş işlemi başarılıysa IsAuthenticated alanı true değer veririr diğer durumda false değer verecetir.
if (loginResponse.IsAuthenticated) {
  // kullanıcı bilgileri üzerinde yer alan ve oturum süresince kullanılacak ticket nesnesi
  var ticket = loginResponse.User.AuthTicket;
  Console.WriteLine(ticket);
}
else {
  // giriş işlemi başarılı değilse nedenini almak için MessageList alanı kullanılır.
  if (loginResponse.HasError || loginResponse.HasMessage) {
    Console.WriteLine(loginResponse.MessageList.FirstOrDefault().Message);
  }
  else {
    Console.WriteLine("Kullanıcı bilgileri hatalı");
  }
}

Kullanıcı adı şifrenizi almak için Licrus Sistem Yöneticinizle iletişime geçiniz.