Çoklu Dil Desteği

HTML İçeriklerde Çoklu Dil Desteği Uygulama arayüzünde string bir ifadenin kullanıcı dilinde görünmesi için {res:} anahtarını kullanırız. Yazıldığı gibi görünür <span>Adı<span> Kullanıcı dilinde görünür. Örneğin ingilizce dil paketinde “Adı” ifadesinin karşılığı “Name” olduğu için arayüzde Name olarak görünür. <span>{res:Adı}<span> TypeScript/JavaScript Kodunda Dil Desteği Dinamik bir içerik üretiyorsanız yine arayüzde dil desteğini kullanabilirsiniz. Dil ve kültür

Read More


BaseReportView

BaseReportView BaseReportView rapor ekranlarını tasarlamak için kullanılır. Licrus IQ’da yeni bir rapor geliştirmek istediğinizde veri okuma ve görüntüleme fonskiyonları size hazır olarak sunulur. Bu sayede hızlıca verilerinizi alıp rapor görünümlerinizi hazırlayabilirsiniz. Üzerinde çalışmanız gereken yerler rapor tasarımını yapmak ve veri kümesinin hazırlanması olacaktır. Aşağıdaki kod bloğu “Bölge Bazında Servis Adetleri” raporunun class tanımını göstermektedir. class

Read More


BaseCrudView

BaseCrudView Licrus IQ platformunda bir tanım ekranı geliştirmek istiyorsanız, BaseCrudView sınıfından kalıtım alan bir View eklemeniz işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tanım ekranı uygulamanın işlem ekranları tarafından kullanılan veri tanımlarının yapıldığı ekranlardır.Örnek olarak Ürün grubu ekranında iş kuralları veya hesaplamalar yer almaz, sadece bir ürün grubu oluşturmak, silmek, güncellemek veya var olan ürün gruplarını listelemek için kullanılır. Bu

Read More


BaseFilterView

BaseFilterView Licrus IQ platformunda geliştirdiğiniz liste ekranlarında bazı durumlarda arama kriterleri (filterler) kullanmak isteyebilirsiniz. BaseFilterView, ayrı bir bileşen olarak liste ekranınıza filtre paneli eklemenizi kolaylaştıracaktır. Bu sayede uygulama genelinde benzer fonksiyonlara ve görünümlere sahip filtre panelleri oluşacaktır. Aşağıdaki kod örneğinde Çağrı listesine kullanılan CallIndexViewFilter inceleyebilirsiniz. class CallIndexViewFilter extends BaseFilterView { constructor(selector: string) { super(selector, "#filter-row");

Read More


BaseIndexView

BaseIndexView Bir view sadece veri listeleme için kullanılacaksa, yazılacak view bu sınıftan kalıtım almalıdır. Çağrı listesi, Belge Listesi, Onay Listesi gibi ekranların (view) tamamı bu BaseView’ı kullanır. Servis formları için kullanılan için ServiceFormIndexView sınıfı class ServiceFormIndexView extends BaseIndexView { constructor() { var view = new ViewParameter(); view.pageTitle = "Servis Formları"; view.route = "modules/operationforms/serviceform"; view.type =

Read More


AbstractView

[[TOC]] AbstractView Uygulama arayüzlerinde geliştirme yaparken bu sınıf kullanılmaz. Eğer yeni bir BaseView eklemek isterseniz bu sınıftan türetmelisiniz. Bunun dışında uygulama ekranları için doğrudan bu AbstractView’dan katılım almayınız. AbstractView içerisinde bir çok uygulama fonksiyonuna hızlıca erişebilrsiniz. Bunlar aynı zamanda diğer BaseView’larda da kullanılır çünkü tüm BaseView’lar AbstractView’dan kalıtım almıştır. Yapıcı Metod (constructor) Bir view AbstractView’dan

Read More


View Nedir?

View Nedir? Licrus IQ ile geliştirilen uygulama ekranlarına View denir. Tüm arayüz işlemleri viewlar üzerinden yapılar ve view’lar farklı bileşenlerden oluşur. Bileşenlere Component denir. Servis ana sayfası (DashBoard) bir View’dır. Bu view içerisinde bekleyen işlerin listesini gösteren alan bir Component’dir. Kullanıcıların iş yükünü gösteren grafikler veya sayısal alanlara Component denir. View ve Component Örnekleri Service

Read More