Utils

Yardımcı Araçlar Bu sınıfta uygulama genelinde ihtiyaç duyulan yardımcı fonksiyonlar bulunur. Herbir fonksiyona, Utils static sınıfı üzerinden erişebilirsiniz. [[TOC]] Tarih Fonksiyonları getDateAsString Verilen tarihi string formatında verir. static getDateAsString(value) getCurrentDateTimeAsString Günün tarihini ve saatini string formatında verir. static getCurrentDateTimeAsString() getCurrentDateAsString Günün tarihini string formatında verir. static getCurrentDateAsString() getTomorrowDateAsString Yarının tarihini string formatında verir. static getTomorrowDateAsString()

Read More


Attributes

Attributes OneFrame tarafından kullanılan tüm HTML attribute’ların listesini aşağıda görebilirsiniz. Her bir attribute için ilgili başlığa bakınız. Events Attribute Adı Açıklaması ng-click Herhangi bir HTML elemente click event bağlamak için kullanılır. dbl-click Herhangi bir HTML elemente double click event bağlamak için kullanılır. ng-change Html select ve text elemente change event bağlamak için kullanılır. ng-enter Html

Read More


ViewEngine

ViewEngine ViewEngine static bir sınıftır. Uygulamadaki tüm View ve bileşenleri yönetmek için kullanılır. class ViewEngine { } Functions View/Bileşen Yükleme public static loadView(_args: LoadViewArgs) ; getViewPath Verilen adresi belirtlen parametrelerle birlikte tam adresi verir. public static getViewPath(route: string, routeParams: IKeyValuePair[] = null); Destroy public static destroy(componentInstance, args: LoadViewArgs = null); getViewInstance public static getViewInstance(args: LoadViewArgs):

Read More


DataBinder

DataBinder Template Render İşlemi {{Code}} Binlik ayraçlara göre formatlama {{TotalAmount:N}} Tarihi formatında gösterim {{CreatedDate:D}} {{CreatedDate??}} DataConnect (One-Way-Binding) data-model=”Code” data-model=”Customer.Id” ?? oepratörü ?? ile null kontrolü yapılır ve sonuca bağlı olarak alternatif bir ifade görünmesi sağlanır. İfadenin sağına bir değer eklenirse, eklenen değeri, değer yoksa boş string render eder. {{Description??Açıklama Girilmemiş}} Description alanı null veya undefined

Read More


One Frame

One Frame Nedir? One Frame ONEROV tarafından geliştirilmiş mobil ve web uyumlu bir SPA (Single Page Application) uygulama geliştirme çatısıdır. Uygulamanın genel konsepti Angular2’den esinlenilmiştir. Birçok anahtar kelime Angular ile ortak kullanılmıştır. Angular yerine böyle bir Framework yazma sebebi ise ihtiyaç duyulan minium bileşenlerle çalışma ve performans gereksinimleridir. Bu Framework tamamen Licrus IQ platformunun geliştirilmesi

Read More