Geliştiriciler

ERP sisteminizi veya diğer yazılımlarınızı ONEROV uygulamalarıyla etegrasyon ve API kullanımı hakkında bilgiler

Yöneticiler

Licrus'u daha verimli kullanmak için yapabileceklerinizi öğrenin ve uygulama parametrelerini keşfedin

Kullanıcılar

Uygulamaların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi alın ve süreçler hakkında bilgier edinin.

2500

Happy Customer

Client's Feedback

What People Say


Güncellemeler


OTOMATİK WALLBOX İŞ EMRİ OLUŞTURMA

CreateWallBoxWorkOrder()

Wallbox için otomatik iş emri açan ve kaydeden metotdur.

APİ URL: /api/WorkOrder/createWallBoxWorkOrder

Request

{
"FreeEntity": {
"BranchCode": "",
"VIN": "",
"CustomerNo": "",
"Importer":””,
"CreateHeader": 0,
"ServiceOrderNo": "",
"Data": [
{
"ItemNo": ""
}
],
"FullName": "",
"UserName": "d_ ",
"ServiceAdvisorNo": ""
},
"AuthTicket": "80d2f55cb59a4518973ae98c8b9de110"
}

Response

{
"Results": [],
"Entity": null,
"HasResult": false,
"Count": 0,
"TotalCount": 0,
"Id": 0,
"Meta": null,
"MessageList": [],
"HasError": false,
"HasMessage": true,
"RrpTag":
}

SerzatMetotları

SetSerZatOrderIdForOrder Metodu

İş Emrinin oluşturulan SerzartOrderId sini set eden metotdur.

Metod ismi = SerzatOrderIdUpdate

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SerzatOrderIdUpdate

Request:

{
	"Id": 1,
	"Filter": {
		"OrderNo": "SORD120934",
		"BranchCode": "134710",
		"SplitCode": "01",
		"LineNos": [
			1000,
			2,
			3
		]
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}  

AuthTicket: Erişim için kullanıcı adınız ve şifreniz ile alınan key

Id = OrderId numarasına

Filter.OrderNo = OrderNo numarasına
Filter.BranchCode = BranchCode numarasına

Filter.SplitCode = SplitCode numarasına Filter.LineNos= LineNos

 denk gelen alanlardır.

Response:

{
"Results": [],
"Entity": true,
"HasResult": true,
"Count": 0,
"TotalCount": 0,
"Id": 0,
"Meta": null,
"MessageList": [
{
"Type": 2,
"Message": "İş Emrinin oluşturulan Serzat OrderId'si eklenmiştir."
}
],
"HasError": false,
"HasMessage": true,
"RrpTag": null
}

ClearOrderId Metodu

SerzartOrderId’yi iş emri üzerinden silen  metotdur.

Metod ismi = SerzatOrderIdUpdate

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SerzatOrderIdUpdate

Request:

{
	"Filter": {
		"BranchCode": "134710",
		"OrderId": "1"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Filter.BranchCode = BranchCode numarasına

Filter.OrderId= OrderId’ye

denk gelen alanlardır.

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emrinin oluşturulan Serzat OrderId'si 0 olarak setlenmiştir."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

SetRepairStatusForServiceJob Metodu

Service Job Line tablosunda “Repair Status ”, “Work Completed”,“Last Process Date“,”Start Date”,”WorkShop”,”ProcessedFromSerzat”,”Completion Date” alanlarını ve Service Line tablosunda : “WorkShop” alanını setleyen metotdur.

Metod ismi = SetRepairStatusForServiceJob

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SetRepairStatusForServiceJob

Request:

{
	"Filter": {
		"JobNo": 10000,
		"OrderId": 1,
		"RepairStatus": 2,
		"LastProcessDate": "2023-01-01T00:00:00.123Z",
		"FirstProcessDate": "2021-02-01T00:00:00.123Z",
		"BranchCode": "134710"	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emrinin tamir durumu bilgileri eklenmiştir."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

SetDamageDocumentNoForOrder Metodu

İş emri’ne DamageDocumentNo’yu setleyen metotdur.

Metod ismi = SetDamageDocumentNoForOrder

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SetDamageDocumentNoForOrder

Request:

{
	"Filter": {
		"OrderNo": "SORD120934",
		"BranchCode": "134710",
		"SplitCode": "01",
		"DamageDocumentNo": "Test1"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": " İş Emrinin ağır hasarlı kaydı eklenmiştir."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

ReadyForInvoice Metodu

SerzatOrderId ye göre ilgili iş emrini faturaya hazır olarak işaretleyen metotdur.

Metod ismi = SetReadyStatusForInvoice

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SetReadyStatusForInvoice

Request:

{
	"Filter": {
		"OrderId": 1,
		"BranchCode": "134710",
		"ReadyForInvoice":1
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

ReadyForInvoice: Bu alan Metodun nasıl çalışacağını belirler  1(true) değer alması durumunda faturaya hazır olarak işaretlenir.

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emrinin incadea faturaya hazır olarak işaretlendi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

CancelReadyForInvoice Metodu

SerzatOrderId ye göre ilgili iş emrini faturaya hazır değil olarak işaretleyen metotdur.

Metod ismi = SetReadyStatusForInvoice

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SetReadyStatusForInvoice

Request:

{
	"Filter": {
		"OrderId": 1,
		"BranchCode": "134710",
		"ReadyForInvoice":0
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

ReadyForInvoice: Bu alan Metodun nasıl çalışacağını belirler  0(false) değer alması durumunda faturaya hazır değil olarak işaretlenir.

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emrinin incadea faturaya hazır değil olarak işaretlendi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

UpdateServiceHeaderMetodu

İş Emrini update eden  metotdur.

Metod ismi = UpdateServiceHeader

Api Url: https:/customer.xyz/api/Serzat/UpdateServiceHeader

Request:

{
	"Filter": {
		"OrderNo": "SORD122687",
		"BranchCode": "134710",
		"Mileage":1,
  		"PickupDate":"2021-02-01T00:00:00.123Z",
 		 "Description":"test",
 "DocumentType":2
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Filter. OrderNo= DocumentNo ya denk gelmektedir ve db’de kayıtlı veri bu numaraya göre sorgulanmaktadır.

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emri güncellendi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

SetFixedCurrencyByOrderIdAsync Metodu

Serzat OrderId için kur sabitler.

Metod ismi = SetFixedCurrencyByOrderIdAsync

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SetFixedCurrencyByOrderIdAsync

Request:

{
	"Filter": {
		"OrderID": "1",
		"BranchCode": "134710"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": true,
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "İş Emrine Sabit kur değeri verildi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

GetOrderRemarks Metodu

VOR bilgisini döner.

Metod ismi = GetOrderRemarks

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/GetOrderRemarks

Request:

{
	"Filter": {
		"CustomerNo": " XXXXXXXXXX ",
		"VIN": " XXXXXXXXXX ",
"DocumentNo": "XXXXXXXXXX ",
		"BranchCode": "134710"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [
		{
			"RemarkDescription": null,
			"OrderNo": null,
			"RemarkType": 13,
			"RemarkSubType": 32,
			"Date1": null,
			"Date2": null,
			"Int1": 0,
			"Int2": 0,
			"Text1": 0,
			"Text2": 0
		},
		{
			"RemarkDescription": null,
			"OrderNo": null,
			"RemarkType": 13,
			"RemarkSubType": 32,
			"Date1": null,
			"Date2": null,
			"Int1": 0,
			"Int2": 0,
			"Text1": 0,
			"Text2": 0
		}
	],
	"Entity": null,
	"HasResult": true,
	"Count": 614,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "Vor Bulundu."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

AddVorRecordMetodu

Vor Kaydı yapar.

Metod ismi = AddVorRecord

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/AddVorRecord

Request:

{ 	
	"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXX",
		"Customer": "XXXXXX",
		"DocumentNo": "XXXXX",
		"Category":" XXXXX ",
		"Subject":" XXXXX ",
		"Reason":" XXXXX ",
		"Notes":" XXXXX ",
		"EventId":" XXXXX ",
		"ChannelName":" XXXXX ",
		"BranchCode": "134710"
	
	},	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": null,
	"HasResult": false,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "VOR kaydı yapıldı."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

GetCustomerNoToken Metodu

Müşteri bilgisini döner.

Metod ismi = GetCustomerNoToken

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/GetCustomerNoToken

Request:

{
	"Filter": {
		"CustomerNo": "XXXXX",
		"BranchCode": "134710"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"CustomerNo": " XXXXXXXX ",
		"CustomerName": " XXXXXXXX ",
		"VehicleCount": 0,
		"Address": "  XXXXXXXX ",
		"City": "ISTANBUL",
		"CustomerType": XXXXXXXX,
		"IdentityNo": null,
		"SalesforceId": " XXXXXXXX ",
		"CrmCustomerNo": "XXXXXXXX",
		"VatRegistrationNo": "XXXXXXX",
		"TaxAreaCode": "XXXXX",
		"PhoneNo": null,
		"County": null,
		"Email": null,
		"MobilePhoneNo": "XXXXXXXX",
		"VatBusinessPostingGroup": null,
		"GeneralBusinessPostingGroup": null,
		"LaborPriceGroup": null,
		"ItemSalesPriceGroup": null,
		"IsEInvoice": true,
		"DefaultSplitCode": null,
		"ServiceGroup": null,
		"HasDepartment": false,
		"PostCode": null,
		"HomeMobilePhoneNo": "XXXXXXX",
		"IsEArchive": false
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "Müşteri Bulundu."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

GetCustomerVehicle Metodu

Müşteri bilgisini döner.

Metod ismi = GetCustomerVehicle

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/GetCustomerVehicle

Request:

{
	"Filter": {
		"LicenseNo": " XXXXXXXXXX ",
		"VIN": " XXXXXXXXXX ",
		"BranchCode": "134710"
	},
	"AuthTicket": "----------------------------"
}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"SfId": null,
		"BoNo": " XXXXXXXXXX ",
		"KeyNo": " XXXXXXXXXX ",
		"KosNo": " XXXXXXXXXX ",
		"TekNo": null,
		"VIN": " XXXXXXXXXX ",
		"AccountName": " XXXXXXXXXX ",
		"Phone": null,
		"Fax": " XXXXXXXXXX ",
		"Gsm": null,
		"PCGsm": " XXXXXXXXXX ",
		"City": null,
		"Town": null,
		"MakeCode": "BMW",
		"ModelCode": null,
		"ModelDescription": null,
		"ModelYear": "2004",
		"Visibility": null,
		"LicenseNo": " XXXXXXXXXX ",
		"Mileage": 165110,
		"Email": "XXXXXXXXXX",
		"IsDefaultUser": 0
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "Araç ve tanımlı olduğu müşteri bulundu."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

SaveServiceLine Metodu  

Service Line Ekleme ve Güncelleme yapar. LineNo Var ise günceller yok ise ekler.  
 
Metod ismi = SaveServiceLine 

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SaveServiceLine

Request:

{ 

"Filter": { 

"UserName":" XXXXXXXX ", 

"DocumentNo": "XXXXXXXX", 

"BranchCode": XXXXXXXX, 

"Mileage":1, 

  		 "PickupDate":"2021-02-01T00:00:00.123Z", 

  		"Description":"test", 

"DocumentType":0, 

"LineNo": XXXXXXXX, 

"JobNo": XXXXXXXX, 

"Description":" ", 

"Description2":" ", 

"FcCode":"", 

“No”:”XX”, 

“LineType”:XX, 

"LineDiscount":1, 

"Quantity": XXXXXXXX, 

"UnitPrice": XXXXXXXX, 

"JLRMenuPricingJobId":" XXXXXXXX ", 

"IsAbk":1, 

"IsAdditionalJob":0, 

"IsWashing":2 

 

}, 

"AuthTicket": " XXXXXXXX " 

} 

Response:

{ 

"Results": [], 

"Entity": true, 

"HasResult": false, 

"Count": 0, 

"TotalCount": 0, 

"Id": 0, 

"Meta": null, 

"MessageList": [ 

{ 

"Type": 2, 

"Message": "" 

} 

], 

"HasError": false, 

"HasMessage": true, 

"RrpTag": null 

} 

Başarılı Kayıt işlemlerinden sonra bu metot için response.Entity=True döner. 
Başarısız işlemler için response.HasMessage = True döner.

DeleteServiceLine Metodu 

Serzatta iş emrindeki ilgili pozisyonu siler. 

 
Metod ismi = DeleteServiceLine 

Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/DeleteServiceLine

Request:

{ 

"Filter": { 

"UserName":" XXXXXXXX ", 

"DocumentNo": "XXXXXXXX", 

"BranchCode": XXXXXXXX, 

"Mileage":1, 

  		 "PickupDate":"2021-02-01T00:00:00.123Z", 

  		"Description":"test", 

"DocumentType":0, 

"LineNo": XXXXXXXX, 

"JobNo": XXXXXXXX, 

"Description":" ", 

"Description2":" ", 

"FcCode":"", 

"LineDiscount":1, 

"Quantity": XXXXXXXX, 

"UnitPrice": XXXXXXXX, 

"JLRMenuPricingJobId":" XXXXXXXX ", 

"IsAbk":1, 

"IsAdditionalJob":0, 

"IsWashing":2 

 

}, 

"AuthTicket": " XXXXXXXX " 

} 

Response: 

{ 

"Results": [], 

"Entity": true, 

"HasResult": false, 

"Count": 0, 

"TotalCount": 0, 

"Id": 0, 

"Meta": null, 

"MessageList": [ 

{ 

"Type": 2, 

"Message": "" 

} 

], 

"HasError": false, 

"HasMessage": true, 

"RrpTag": null 

} 

Başarılı Kayıt işlemlerinden sonra bu metot için response.Entity=True döner. 
Başarısız işlemler için response.HasMessage = True döner.

GetRoleUsersNoToken Metodu 

Kullanıcı grubu ismi altındaki kullanıcıları listeleyen metotdur.  

GetRoleByName metotunun serzat endpointi ile verilmiş halidir. 

 
Metod ismi = GetRoleUsersNoToken 

Api Url: https:/customer.xyz/api/Serzat/GetRoleUsersNoToken

Request:

{ 

"Filter":{ 

        "Id":"2" 

  }, 

"AuthTicket": " XXXXXXXX " 

} 

Response: 

{ 

  "Results": [ 

    { 

      "Company": null, 

      "DefaultBranchCode": " XXXXXXXX ", 

      "DefaultBranchName": " XXXXXXXX ", 

      "DistinguishedName": "test", 

      "IsInternalDomainUser": true, 

      "Description": " XXXXXXXX ", 

      "Email": "", 

      "FullName": " XXXXXXXX XXXXXXXX ", 

      "IsActive": true, 

      "Phone": " XXXXXXXX ", 

      "Name": null, 

      "Surname": "ADMIN", 

      "UserPhoto": null 

    }, 

    { 

      "Company": null, 

      "DefaultBranchCode": " XXXXXXXX ", 

      "DefaultBranchName": " XXXXXXXX ", 

      "DistinguishedName": "test", 

      "IsInternalDomainUser": true, 

      "Description": " XXXXXXXX ", 

      "Email": " XXXXXXXX ", 

      "FullName": " XXXXXXXX ", 

      "IsActive": true, 

      "Phone": " XXXXXXXX ", 

      "Name": null, 

      "Surname": " XXXXXXXX ", 

      "UserPhoto": null 

    } 

  ], 

  "Entity": null, 

  "HasResult": true, 

  "Count": 2, 

  "TotalCount": 0, 

  "Id": 0, 

  "Meta": null, 

  "MessageList": [], 

  "HasError": false, 

  "HasMessage": false, 

  "RrpTag": null 

} 

GetServiceHeaderForSerzat Metodu 

Serzata özel filtre ve sadece serzatı ilgilendiren alanları dönen fonskiyon ServisHeader listesi döner. Filtreye göre ServiceJob ve ServiceLine listelerini de doldurur,Arşivide kontol eder. vb. 

 
Metod ismi = GetServiceHeaderForSerzat 

Api Url: https:/customer.xyz/api/Serzat/GetServiceHeaderForSerzat

Request:

{ 

"Filter": { 

"UserName":"XXXXX", 

"BranchCode": 134710, 

  		"ServiceAdvisor":"XXXXX", 

"WithServiceJob":1, 

"WithArchive":0, 

"WithServiceLine":1, 

"DocumentNoList":["XXXXX"] 

 

},	"AuthTicket": " XXXXXXXX " 

} 

Response: 

{ 

  	"Results": [ 

{ 

"No": "", 

"SellToCustomerNo": "XXXXXXXXX", 

"SellToCustomerName": null, 

"MakeCode": "XXX", 

"LicenseNo": "XX XXX XXX", 

"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

"OrderDate": "2022-10-25T14:39:16.557", 

"OrderTime": "2022-10-25T14:39:16.557", 

"PickupDate": "2022-10-25T17:00:00", 

"PickupTime": "2022-10-25T17:00:00", 

"Mileage": 50000.00, 

"InitialRegistration": null, 

"Description": null, 

"VehicleEntryNo": "XXXXX", 

"SellToCustomerName2": "XXXX XXXXX", 

"DifferenceDate": 0, 

"RepeatRepair": false, 

"ServiceAdvisor": "XXXXXXXX", 

"IsAdditionalServiceJob": false, 

"Details": [ 

{ 

"DocumentNo": "XXXXXXXXXX", 

"DocumentType": "TEKLİF", 

"LineNo": 10000, 

"LineType": "Labor", 

"PositionNo": 1, 

"No": "XXXXXXX", 

"Description": "Diyagnoz sisteminde arıza hafızasınınsorgulanması", 

"Description2": "Diyagnoz sisteminde arıza hafızasınınsorgulanması", 

"ServiceJobNo": 0, 

"FCCode": "00", 

"LineDiscount": 0.00, 

"Quantity": 2.000000, 

"UnitPrice": 2.649000, 

"StandartTime": 0.000000, 

"ReadyForInvoice": false, 

"Inventory": null, 

"AvailableInventory": null, 

"QuantityShipped": 0.000000, 

"FooterText": null, 

"ReservationStatus": 0.0, 

"IsWashing": 0, 

"UnitOfMeasureCode": "AW", 

"IsDiagnosisLabor": false, 

"Id": 0, 

"IsActive": false, 

"Text": null 

}], 

"Groups": [ 

{ 

"DocumentNo": "XXXXXXXXXX", 

"ServiceAdvisorNo": "XXXXXXXX", 

"LineNo": 10000, 

"BillToCustomerNo": "XXXXXXXX", 

"SplitCode": "16", 

"WorkCompleted": false, 

"CompletionDate": null, 

"WorkShop": null, 

"WorkshopID": null, 

"SerzatOrderId": 0, 

"Complaint": null, 

"ComplaintMainGroup": null, 

"ComplaintSubGroup": null, 

"LastProcessDate": null, 

"Id": 0, 

"IsActive": false, 

"Text": null 

}], 

"IsArchived": false, 

"Id": 0, 

"IsActive": false, 

"Text": null 

} 

 

 

  "Entity": null, 

  "HasResult": true, 

  "Count": 2, 

  "TotalCount": 0, 

  "Id": 0, 

  "Meta": null, 

  "MessageList": [], 

  "HasError": false, 

  "HasMessage": false, 

  "RrpTag": null 

} 

NOT: Arşiv yapısı henüz aktif olmadığı için Arşiv datası dönülmemektedir. ReservationStatus, Inventory ve AvailableInventory  Fieldları Item ve Item Master yapısını oturması gerekmektedir. Sonradan dahil edilecektir.

SetTransferedFlagForInvoice Metodu

Metot : SetTransferedFlagForInvoice

Requestten gelen fatura numarasına göre filtreleme yaparak döküman tipi invoice olan  ilgili faturanın IsTransfered fieldını true yapar. 

Url : https://dev-borusan-api.licrus.com.tr/api/ Serzat/SetTransferedFlagForInvoice 

Request:

{ 

	"Filter":{ 

				"InvoiceNumber":"XX1010XX" 
	}, 

  "AuthTicket": "demodemodemodemodemodemo" 

} 

Response:

{ 

	"Results": [], 

	"Entity": { 
		"IsSuccess": true 
	}, 

	"HasResult": true, 

	"Count": 0, 

	"TotalCount": 0, 

	"Id": 0, 

	"Meta": null, 

	"MessageList": [], 

	"HasError": false, 

	"HasMessage": false, 

	"RrpTag": null 

} 

SetTransferedFlagForCancelledInvoice Metodu

Metot : SetTransferedFlagForCancelledInvoice

Requestten gelen fatura numarasına göre filtreleme yaparak döküman tipi credit memo(alacaklı dekontu) olan  ilgili faturanın IsTransfered fieldını true yapar. 

Url : https://dev-borusan-api.licrus.com.tr/api/ Serzat/ SetTransferedFlagForCancelledInvoice 

Request:

{ 

	"Filter":{ 
				"InvoiceNumber":"XXXX000XXX" 
	}, 

  "AuthTicket": "demodemodemodemodemodemodemo" 

} 

Response:

{ 

	"Results": [], 

	"Entity": { 

		"IsSuccess": true 
	}, 

	"HasResult": true, 

	"Count": 0, 

	"TotalCount": 0, 

	"Id": 0, 

	"Meta": null, 

	"MessageList": [], 

	"HasError": false, 

	"HasMessage": false, 

	"RrpTag": null 

} 

AuthTicket İçin Gerekli Metot

Önemli Not: Yukarıdaki metotlara erişimsağlayabilmeniz için ticket almanız gerekmektedir. Bu ticketlara kullanıcıbazlı erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki metoda kullanıcı adınız ve şifrenizigirerek AuthTicket alabilirsiniz.

Metod ismi =  Login

Api Url : https://customer.xyz/api/account/login

{
 "Name": "test",
 "Password": "test"
}

Name =  Kullanıcı Adı

Parola = Kullanıcı Parolası

İnsomia aracılığıyla test işlemleri gerçekleştirilmiştir.