Liste Sayfaları

Liste Sayfası Oluşturmak

Licrus uygulamalarında bir veriyi klasik listelemek için yapılacak en hızlı ve standart yöntem bir liste sayfası eklemektir. Bir liste (index) sayfası iki temel bileşenden oluştur.

  1. Backend (Web Api Controller)
  2. Frontend (HTML+TypeScript+Css)

Bu bileşenler gelşitirilecek ekranın içeriğinde göre farklı nesneler kod blokları içerebilir. Örneğin kimi arayüzlerde TypeScript kodu veya CSS olmadan çalışabilirsiniz.

BackEnd (Controller)

Bir liste sayfası eklemek için yapılması gereken ilk işlem Web Api Controller’In eklenmesidir.

Eklenecek controller bir veri nesnesiyle çalışacaksa
BaseApiController<SampleType>

Herhangi bir veri işlemi yapmayacaksa
BaseApiController sınıflarından türetilmelidir.

Örnek

public class SampleTypeController : BaseApiController<SampleType> {
    public override string AuthorizableContentName { get { return "Name Of Controller"; } }
    public override string AuthorizableContentGuid { get { return "Unique GUID Value"; } }
}

FrontEnd (Controller)