Category Kodlama Standartları

Performans Tricks

[[TOC]] Lookup Performans İyileştirmeleri Licrus UI geliştirmelerinde önemli performans noktalarından biri Lookup’lardır. Lookup kullanımında güvenlik ve performans sorunları yaşamamak için mutlaka aşağıdaki maddelere dikkate ederek geliştirmeler yapılması gerekiyor. Arayüzlerde data-uikit ile kullanılan lookup çağrılarında büyük verilerin alınmasında ciddi performans sorunlarını yaşanabilmektedir. Bunu çözmek için HighFrame, OneFrame ve Licrus UIKit tarafında yapılan düzenlemeler mevcuttur. Geliştirme yaptığınız

Read More


T-SQL

T-SQL Microsoft SQL Server bazı alınarak bu döküman oluşturulmuştur. PostgreSQL içinde benzer standartlar uygulanacaktır. İsimlendirme Aşağıdaki tabloda yer alan formatta isimlendirmeler yapılmaktadır. Konum Ek Örnek Açıklaması Kullanılacak Nesne Name Prefix Rpt RptServiceFormInfo Rapor View ve Procedure Prefix lsp lspCreateHistoryTable Licrus Support Procedure Procedure and Function Prefix imp_ imp_products Import Table Table Uygulama dışından veritabanına aktarılan

Read More


C-Sharp

[[TOC]] C Sharp Kodlamaya başlamadan önce Visaul Studio > Tools Options Menüsünden aşağıdaki seçeneklerin hepsi kaldırılmalıdır. Bu sayede parantez açılışları aynı satırda kapanışları yeni satırda yer alacaktır (Java Style) Sınıflar Her bir kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle başlamalıdır. Örnek: ServiceForm Her bir sınıf mutlaka erişimci bilgisi içermelidir. Örnek: public ServiceForm Classın ne için

Read More


Test Ortamında Çalışma ve Debug

Geliştirme ortamınızda bulunan kodları farklı veri tabanlarına ve L4 (Endüstri) katmanlarına bağlayabilirsini. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin. L3 > 03.Service > Licrus.Services.Api Tüm licrus projeleri için ana container görevini görür. HVAC veya Automotiv projelerin UI katmanları buraya eklemlenerek çalışırlar. Bu sebeple Veri tabanı ve Endüstri seçiminde Licrus.Services.Api altında yer alan web.config dosyasında iki tanımlama yapmalısınız.

Read More


Development-Environment

Geliştirme ortamını kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Development (D:) diskinin oluşturulması. Bilgisayarın (Virtual Machine) öncede eklenmiş bir D: sürücüsü ile gelecektir. Bu sürücü geliştirme işlemlerinde kullanacağın tüm içerik ve kodaların yer aldığı ana sürücüdür. Bu sürücüyü yapılandırmak için öncelikle z:developersetup.bat dosyasını bilgisayarında masa üstüne indirip yönetici olarak çalıştırmalısın. BİLGİ: Eğer bilgisayarında Z: sürücüsü yer almıyorsa

Read More


Kodlama Standartları

Kapsam Bu dökümanın amacı Licrus projesinde uygulanan kodlama disiplinin standartlaştırılmasıdır. Bu sayede tüm geliştiricilerin standart bir disiplinde kodlaması amaçlanmaktadır. Okunabilir kod yapısını korumak ve geliştirmek için bu standartlara bağlı kalınması önemlidir. Uygulanacak Diller C# T-SQL TypeScript JavaScript HTML CSS Ortak Standartlar Tüm isimlendirmeler ingilizce olmalıdır. (Türkçe karakter ve ifadeler içermemelidir.) 1.1 Class, Method, Function, Değişken,

Read More