Çoklu Dil Desteği

HTML İçeriklerde Çoklu Dil Desteği

Uygulama arayüzünde string bir ifadenin kullanıcı dilinde görünmesi için {res:} anahtarını kullanırız.

Yazıldığı gibi görünür

<span>Adı<span>

Kullanıcı dilinde görünür. Örneğin ingilizce dil paketinde “Adı” ifadesinin karşılığı “Name” olduğu için arayüzde Name olarak görünür.

<span>{res:Adı}<span>

TypeScript/JavaScript Kodunda Dil Desteği

Dinamik bir içerik üretiyorsanız yine arayüzde dil desteğini kullanabilirsiniz.

Dil ve kültür paketlerinin yönetimi için BaseCulture nesnesi kullanılır. Bu nesnesinin bir örneğini almanız gerekmez. Bunun yerine app ve view instance üzerinden doğrudan kullanabilirsiniz.

Kullanacağımız function prototype tryTranslate olacaktır.

BaseCulture.prototype.tryTranslate = function (value) {
   //do somethings
};

Global Kullanım
Herhan bir kod bloğunda bir metnin dil paketindeki karşılığını erişmek içim app nesnesini kullanabiliriz.

app.getCulture().tryTranslate("Adı");
console.log(value); //ingilizce için çıktı "Name" olacaktır

View’da Kullanım
BaseView’lardan türeyen bir view içerisinde çalışıyorsak bu durumda this anahtar kelimesiyle tryTranslate metoduna erişebiliriz

let value = this.tryTranslate("Adı");
console.log(value); //ingilizce için çıktı "Name" olacaktır

NOT: Bir ifadenin kullanıcı dil paketinde karşılığı yoksa tryTranslate metodu geriye orjinal metni döner.