View Nedir?

View Nedir?

Licrus IQ ile geliştirilen uygulama ekranlarına View denir. Tüm arayüz işlemleri viewlar üzerinden yapılar ve view’lar farklı bileşenlerden oluşur. Bileşenlere Component denir.

Servis ana sayfası (DashBoard) bir View’dır. Bu view içerisinde bekleyen işlerin listesini gösteren alan bir Component’dir. Kullanıcıların iş yükünü gösteren grafikler veya sayısal alanlara Component denir.

View ve Component Örnekleri

image.png
Service Center (Servis) Dashboardunda yer alan teknisyen yoğunluk grafiği (Component))

image.png
Service Center (Servis) ve Agency (Bayi) Dashboardlarında yer alan hızlı talep oluşturma aracı (Component)

image.png
Birden fazla bileşenden oluşan Dashboard View

Temel View Tipleri

Bir view hazırlarken daha önce tanımlı BaseView sınıflarından birini kullanmak geliştirme süremizi oldukça kısaltır. Kullanım amaçlarımıza uyguna olarak beş farklı BaseView sınıfı bulunmaktadır. Herbirinin detayını ilgili başlıktan ulaşabilirsiniz.

İlgili Başlıklar

  1. AbstractView
  2. BaseIndexView
  3. BaseCrudView
  4. BaseProcessView
  5. BaseReportView