BaseIndexView

BaseIndexView

Bir view sadece veri listeleme için kullanılacaksa, yazılacak view bu sınıftan kalıtım almalıdır. Çağrı listesi, Belge Listesi, Onay Listesi gibi ekranların (view) tamamı bu BaseView’ı kullanır.

Servis formları için kullanılan için ServiceFormIndexView sınıfı

class ServiceFormIndexView extends BaseIndexView {

  constructor() {
    var view = new ViewParameter();
    view.pageTitle = "Servis Formları";
    view.route = "modules/operationforms/serviceform";
    view.type = "serviceForm";
    view.loadData = false;
    super(view);
  }

}