Sipariş Kayıtlarının Aktarılması

Licrus üzerinden açılmış siparişler, Taslak, Sipariş ve Onay gibi adımlardan geçerler. Servis/Bayi kullanıcıları siparişini merkeze gönderdikten sonra, merkez kullanıcısı bu siparişi onaylandığında durumu Onaylandı olarak güncellenir. ERP uygulaması, sadece Onaylandı durumundaki siparişler üzerinden işlem yapar. Bunun için GetApprovedOrders metodu kullanılarak ERP entegrasyonu için bekleyen siparişler alınır. Sipariş (Order) nesnesinin detayları için bu Veri Nesneleri başlığına bakınız.

Fonksiyon

OrderResponse GetApprovedOrders(OrderRequest)

Örnek

var licrusService = new LicrusWebServices.Integration();
var request = new OrderRequest();
request.AuthTicket = ticket; //Login metoduyla alınmış ticket
request.OrderType = OrderType.Stock;
var response = licrusService.GetApprovedOrders(request);
foreach (var item in response.Results) {
    //sipariş kayıtları
}