Sipariş Güncelleme

ERP sisteminde herhangi bir sipariş üzerinde değişiklik yapıldığında bunun Licrus’a bildirilmesi gerekir. Bunun için aradaki bağlantıyı ERPOrderNumber alanı sağlar. Sipariş durumlarını güncellemek ve ERP Sipariş numaralarını eşleştirmek için UpdateOrder metodu kullanılır. Sipariş (Order) nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.

Fonksiyon

OrderResponse UpdateOrder(OrderRequest)

Örnek

var licrusService = new LicrusWebServices.Integration();
var request = new OrderRequest();
request.AuthTicket = ticket; //Login metoduyla alınmış ticket
request.OrderType = OrderType.Stock; //burası her zaman Stock olarak verilmelidir.
request.Entity = new Order(); //güncellenmek istenen siparişin nesnesi
var response = licrusService.UpdateOrder(request);