Servis/Bayi Entegrasyonu

Licrus’da kayıtlı Bayi ve Servis bilgileri web servisleri aracılığıyla entegre edilebilir. Entegrasyon işlemlerinde kullanılacak Bayi veya Servis bilgileri için Partner nesnesi kullanılır. Temel olarak Licrus ile işlem yapan tüm iş ortakları Partner olarak yorumlanır. Partner nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Partner Kayıtlarını Güncellemek
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak Servis ve/veya Bayi kayıtlarını güncelleyebilir veya yeni kayıtlar ekleyebilirsiniz. Code alanına verilen değerle eşleşen bir kayıt yoksa gönderilen bilgileri yeni bir iş ortağı olarak ekler. Code ile eşleşen bir kayıt varsa iş ortağının bilgileri güncellenir.

Fonksiyon

PartnerResponse SavePartner(PartnerRequest)

Örnek

var licrusService = new LicrusWebServices.Integration();
var request = new PartnerRequest();

//Login metoduyla alınmış ticket
request.AuthTicket = ticket;

//kaydedilmek istenen iş ortağına ait bilgileri içeren nesne.
request.Entity = new Partner();
var response = licrusService.SavePartner(request);


Partner Kayıtlarını Almak
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak Servis ve/veya Bayi kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sadece Bayi veya Servis kaydını almak için request.Agreement Type alanına Veri modelinde yeralan AgreementType alanlarından birini verebilirsiniz. Herhangi bir değer verilmediğinde tüm iş ortaklarını listeleyecektir.

Fonksiyon

PartnerResponse GetPartner(PartnerRequest)

Örnek

// İşlemleri yapmak için kullanılacak Servis nesnesi.
LicrusWebServices.Integration();
var request = new PartnerRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// filtre nesnesi.
request.Filter = new PartnerFilter();

// Listelenmek istenen Partner türü
// Veri modelinde yeralan Agreement Type alanlarından birini verebilirsiniz.
// Herhangi bir değer verilmediğinde tüm iş ortaklarını listeleyecektir.
request.Filter.AgreementType = AgreementType.Dealer;

// Tek bir kayıt alınmak isteniyorsa istenen kaydın kodu (cari kod)
// Boş bırakıldığında bu alan dikkate alınmaz.
request.Filter.Code = "ABC";
var response = licrusService.GetPartner(request);

// Herhangi bir hata varsa
if(response.HasError){
	// Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else{    
	// Arama kriterleriyle eşleşen tüm kayıtlar    
	// response.Results alanı üzerinde yeralır.    
	foreach (var item in response.Results) {
		// Servis/Bayi kayıtları
	}
}