Servis/Bayi Nesneleri (Partner)

Partner nesnesi Servis ve Bayi bilgilerini düzenlemek/kaydetmek ve listelemek için kullanılır. Bu nesneler entegrasyon içini kullanılacaksa Code alanı ERP sisteminizdeki Cari Kod ile aynı olmalıdır. Ayrıca bir iş ortağı hem Bayi hem Servis olarak çalışılıyorsa Aggrement type olarak uygun değerin gönderilmesi gerekir..

AlanAçıklamaDeğer
Codeİş ortağı için kullanılacak benzersiz Cari kod.
Eğer ERP sisteminden aktrılan veriler ile çalışıyorsanız bu alan ERP sisteminizdeki Bayi veya Servisin Cari kodunu vermeniz tavsiye edeilir.
Zorunlu
Nameİş ortağı için kısa ve tanımlayıcı ad.Zorunlu
Titleİş ortağının ticari ünvanıZorunlu
TaxIdNumberİş ortağının vergi numarası.
Faturalama ekranlarında bu bilgi kullanılır.
Zorunlu
TaxOfficeİş ortağının vergi dairesi.
Faturalama ekranlarında bu bilgi kullanılır.
Zorunlu
ContactPersonİş ortağı firma için iletişime geçilecek birincil kişi.Opsiyonel
AgreementTypeSözleşme (Çalışma) tipi;
Servis = 1
Bayi = 2
Bayi ve Servis = 3
Zorunlu
ParentPartnerCodeİş ortağının bağlı olduğu üst iş ortağı.
Bu alan sadece sözleşme tipi Bayi veya BayiServis olan iş ortakları için kullanılır. Talip bayi için bağlı olduğu Ana bayinin kodu verilir.
Opsiyonel
ContractDateSözleşme tarihiZorunlu
FoundedDateServisin/Bayinin kuruluş açılış TarihiOpsiyonel
FinancialLedgerTypeMali defter tipi. Bu alan faturalama işlemlerinde kullanılır.
Basit Usul = 0
Gerçek Usul = 18

Basit Usül olan iş ortaklarında, faturalar KDV bilgisi gösterilmez. KDV tutarı fiyat bilgisi içerisinde gösterilir.

Gerçek Usül olanlarda KDV %18 olarak hesaplanır ve faturalarda KDV ayrıca gösterilir.
Zorunlu
BalanceMevcut bakiyesiOpsiyonel
OrderLimitSipariş limitiOpsiyonel
MobilePhoneİş ortağı firma için iletişime geçilecek birincil kişinin cep telefonu numarası.Zorunlu
WorkPhoneİş telefonuOpsiyonel
EmailVarsa iş ortağının E-Posta adresiOpsiyonel
FaxVarsa iş ortağının Fax numarasıOpsiyonel
WebSiteVarsa iş ortağının web sitesiOpsiyonel
Countryİş ortağının adresinin bulunduğu ülkeZorunlu
Cityİş ortağının adresinin bulunduğu şehir.
Şehir bilgisi Plaka koduyla gönderilmelidir.
Zorunlu
Districtİş ortağının adresinin bulunduğu ilçe.
Bu bilgi ilçe ADI olarak gönderilmelidir.
Zorunlu
PostalCodePosta koduOpsiyonel
AddressLineAçık adres satırı (Mahalle, Cadde, Sokak, Bina, Kapı No vs.)Opsiyonel
OnlinePaymentWalletNumber3.Parti Online ödeme sistemlerinde iş ortağı namına yapılan tahsilatların takip/transfer edileceği Hesap Numarasıdır.
Opsiyonel