Stok Entegrasyonu

Licrus, Sipariş, Teklif ve Servis Belge süreçlerinde stok hareketlerini doğrudan işler. Entegrasyon üzerinden yapılan stok harekteleri ise düzeltme kaydı olarak yorumlanır. Entegrasyon işlemlerinde kullanılacak Stok bilgileri için StockCard nesnesi kullanılır. StockCard nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Stok Hareketi Göndermek
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak Servis ve/veya Bayiler için stok kartlarına giriş veya çıkışlar yapılabilir.

Fonksiyon

StockCardResponse SaveStockCard(StockCardRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new StockCardRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// kaydedilmek istenen stok kartı için bilgiler.
var card = new StockCard();
// bayi veya servis kodu
card.PartnerCode = "PARTNER-001";
// ürün veya yedek parça kodu
card.ProductCode = "ABC01";
// işlem tarihi
card.LogDate = DateTime.Now;
// işlem yönü
card.StockLogType = ServiceStockLogType.Input;
// işlem adeti
card.Quantity = 5;
// işlem tutarı
card.Price = 0;

// stok hareketi request nesnesine ekleniyor.
var list = new List<StockCard>();
list.Add(card);
request.Items = list.ToArray();

// web servis fonksiyonu çağrılıyor
var response = licrusService.SaveStockCard(request);

// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  //işlem başarılı gerçekleşti.
}


Güncel Stok Bilgisini Öğrenmek
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak Servis ve/veya Bayiler için mevcut stok bilgisini alabilrisiniz. Fonksiyonu üç farklı şekilde kullanılabilir.

 1. İş Ortağına ait tüm stok bilgisini almak.
 2. İş Ortağının Belirli bir Ürün veya Parça için stok bilgisini almak.
 3. Bir ürün veya parça için Tüm iş ortaklarının stok bilgisini almak.

Fonksiyon

StockCardResponse GetStockCard(StockCardRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new StockCardRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// filtre nesnesi.
request.Filter = new StockCardFilter();

// Stokları görüntülenmek istenen iş ortağı kodu
// Boş bırakıldığında ProductCode verilmek zorundadır.
request.Filter.PartnerCode = "PARTNER-001";

// Partner Stokları görüntülenmek istenen ürün/yedek parça kodu
// Boş bırakıldığında PartnerCode verilmek zorundadır.
request.Filter.ProductCode = "ABC01";

var response = licrusService.GetStockCard(request);
// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  // Arama kriterleriyle eşleşen tüm kayıtlar  
  // response.Results alanı üzerinde yeralır.  
  foreach (var item in response.Results) {
    // Servis/Bayi stok bilgileri
  }
}