All posts by suattuncer_zlntq50n

C-Sharp

[[TOC]] C Sharp Kodlamaya başlamadan önce Visaul Studio > Tools Options Menüsünden aşağıdaki seçeneklerin hepsi kaldırılmalıdır. Bu sayede parantez açılışları aynı satırda kapanışları yeni satırda yer alacaktır (Java Style) Sınıflar Her bir kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle başlamalıdır. Örnek: ServiceForm Her bir sınıf mutlaka erişimci bilgisi içermelidir. Örnek: public ServiceForm Classın ne için

Read More


Test Ortamında Çalışma ve Debug

Geliştirme ortamınızda bulunan kodları farklı veri tabanlarına ve L4 (Endüstri) katmanlarına bağlayabilirsini. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin. L3 > 03.Service > Licrus.Services.Api Tüm licrus projeleri için ana container görevini görür. HVAC veya Automotiv projelerin UI katmanları buraya eklemlenerek çalışırlar. Bu sebeple Veri tabanı ve Endüstri seçiminde Licrus.Services.Api altında yer alan web.config dosyasında iki tanımlama yapmalısınız.

Read More


Development-Environment

Geliştirme ortamını kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Development (D:) diskinin oluşturulması. Bilgisayarın (Virtual Machine) öncede eklenmiş bir D: sürücüsü ile gelecektir. Bu sürücü geliştirme işlemlerinde kullanacağın tüm içerik ve kodaların yer aldığı ana sürücüdür. Bu sürücüyü yapılandırmak için öncelikle z:developersetup.bat dosyasını bilgisayarında masa üstüne indirip yönetici olarak çalıştırmalısın. BİLGİ: Eğer bilgisayarında Z: sürücüsü yer almıyorsa

Read More


Kodlama Standartları

Kapsam Bu dökümanın amacı Licrus projesinde uygulanan kodlama disiplinin standartlaştırılmasıdır. Bu sayede tüm geliştiricilerin standart bir disiplinde kodlaması amaçlanmaktadır. Okunabilir kod yapısını korumak ve geliştirmek için bu standartlara bağlı kalınması önemlidir. Uygulanacak Diller C# T-SQL TypeScript JavaScript HTML CSS Ortak Standartlar Tüm isimlendirmeler ingilizce olmalıdır. (Türkçe karakter ve ifadeler içermemelidir.) 1.1 Class, Method, Function, Değişken,

Read More


Form Üzerinden Çağrı Başlatma

“Servis Devreye Alma” talebi için web sitenizdeki form ile Licrus üzerinde çağrı açabilirsiniz. Son kullanıcı sitenizdeki çağrı formunu doldurup gönderme işlemi yaptığında Licrus sistemine iletilip otomatik olarak ilgili bayi üzerine çağrı talebi oluşturabilmektedir. Form Üzerindeki Alanlar AuthTicket: Tarafımızca gönderilecek olup kullanıcı doğrulama işlemi için gereklidir.DealerCompanyName: Bayinin adı.DealerContactPerson: Bayi yetkili kişisiDealerMobilePhone: Bayi cep telefonuDealerWorkPhone: Bayi iş

Read More


OTOMATİK WALLBOX İŞ EMRİ OLUŞTURMA

CreateWallBoxWorkOrder() Wallbox için otomatik iş emri açan ve kaydeden metotdur. APİ URL: /api/WorkOrder/createWallBoxWorkOrder Request { "FreeEntity": { "BranchCode": "", "VIN": "", "CustomerNo": "", "Importer":””, "CreateHeader": 0, "ServiceOrderNo": "", "Data": [ { "ItemNo": "" } ], "FullName": "", "UserName": "d_ ", "ServiceAdvisorNo": "" }, "AuthTicket": "80d2f55cb59a4518973ae98c8b9de110" } Response { "Results": [], "Entity": null, "HasResult": false, "Count":

Read More


SerzatMetotları

SetSerZatOrderIdForOrder Metodu İş Emrinin oluşturulan SerzartOrderId sini set eden metotdur. Metod ismi = SerzatOrderIdUpdate Api Url: https://customer.xyz/api/Serzat/SerzatOrderIdUpdate Request: { "Id": 1, "Filter": { "OrderNo": "SORD120934", "BranchCode": "134710", "SplitCode": "01", "LineNos": [ 1000, 2, 3 ] }, "AuthTicket": "----------------------------" } AuthTicket: Erişim için kullanıcı adınız ve şifreniz ile alınan key Id = OrderId numarasına Filter.OrderNo =

Read More


SaveServiceLines Metodu Bilgileri

Api Url: https://costumer.xyz/api/SUIWorkOrder/saveServiceLines Request { "Filter": [ { "DocumentNo": "SQUO155142", "ServiceTypeCode": "0", "ServiceCode": "134710", "UserName": "ONEROV", "Description": "test", "Description2": "tst2", "LineType": 2, "Quantity": 1, "No": "15TYK500050", "JLRMenuPricingJobId": null, "JobNo": 10000, "IsWashing": 1, "IsAbk": 0 }, { "DocumentNo": "SQUO155142", "ServiceTypeCode": "0", "ServiceCode": "134710", "UserName": "ONEROV", "Description": "test", "Description2": "tst2", "LineType": 2, "Quantity": 1, "No": "15TYX000070", "JLRMenuPricingJobId":

Read More


BSI Metotları

BSI ile ilgili insert,delete gibi işlemlerin gerçekleştirildiği metotlardır.METOD = InsertVehicleServiceContract Servis Sözleşmesi ekleyen metottur. Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/insertVehicleServiceContract Request: "Filter": { "VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", "ContractCustomerNo": "XXXXXX", "ContractType": "XXXXX", "CustomerNo":"XXXXXX", "BeginningDate":"2021-02-01T00:00:00.123", "ExpirationDateofcontract":"2021-02-01T00:00:00.123Z", "MaxMileage":"50000.00", "LicenseNo":"34 XXX 999", "DistanceKilometer":10000 }, "AuthTicket": "--------------------------------" Response: { "Results": [], "Entity": { "IsSuccess": true }, "HasResult": true, "Count": 0, "TotalCount": 0, "Id": 0, "Meta":

Read More


ERP Entegrasyon Eşleşmesi

Aşağıdaki eşleşme tablosunda Licrus ile ERP sisteminiz arasında kurulacak entegrasyonların yönleri ve entegrasyon yöntemlerini görmektesiniz. Tercihinize bağlı olarak istenilen yöntemi kullanabilirsiniz. Global veya Lokal ERP sistemlerinden herhangi biriyle bu entegrasyonlar sağlanabilmektedir. Veri Veri SahibiWeb ServisXSL ExportXLS ImportTavisye Edilen YöntemAktarım YönüSeri NumarasıERPVarVarVarWeb ServisERP -> LicrusÜrünERPVarVar––ERP -> LicrusYedek ParçaERPVarVarVar–ERP -> LicrusCari (Bayi ve Servis)ERPVarVar–Web ServisERP -> LicrusYedek Parça

Read More