BSI Metotları

BSI ile ilgili insert,delete gibi işlemlerin gerçekleştirildiği metotlardır.

METOD = InsertVehicleServiceContract

Servis Sözleşmesi ekleyen metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/insertVehicleServiceContract

Request:

		"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
		"ContractCustomerNo": "XXXXXX",
		"ContractType": "XXXXX",
		"CustomerNo":"XXXXXX",
		"BeginningDate":"2021-02-01T00:00:00.123",
		"ExpirationDateofcontract":"2021-02-01T00:00:00.123Z",
		"MaxMileage":"50000.00",
		"LicenseNo":"34 XXX 999",
		"DistanceKilometer":10000
	},
	"AuthTicket": "--------------------------------"

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"IsSuccess": true
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "Servis Sözleşmesi eklendi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

insertDataServiceContract Metodu

BSI Araç bilgisi ekleyen metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/insertDataServiceContract

Request:

"AuthTicket": "--------------------------------------",
	"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
		"ContractCustomerNo": "XXXXXXX",
		"ContractType": "XXXX",
		"StartDate":"2016-04-12 00:00:00.000"
	}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"IsSuccess": true
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "BSI Araç Bilgisi eklendi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

DeleteDataServiceContract Metodu
BSI için Araç bilgisi kayıtlarını VIN’a göre silen metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/deleteDataServiceContract

Request:

"AuthTicket": "---------------------------------",
	"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXX",
	}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"IsSucess": true
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "BSI Araç Bilgisi silindi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

DeleteVehicleServiceContract Metodu

Servis sözleşmesi bilgilerini VIN’a göre silen metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/deleteVehicleServiceContract

Request:

	"AuthTicket": "---------------------------------",
	"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
	}

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"IsSuccess": true
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [
		{
			"Type": 2,
			"Message": "Servis Sözleşmesi silindi."
		}
	],
	"HasError": false,
	"HasMessage": true,
	"RrpTag": null
}

GetDataServiceContract Metodu

BSI Araç bilgilerini VIN’a göre elde eden metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/getDataServiceContract

Request:

"AuthTicket": "---------------------------------",
	"Filter": {
		"VIN": "XXXXXXXXXXXXXXXXX",
	}

Response:

{
	"Results": [
		{
			"VIN": "WBY41DU08NS239189",
			"ContractType": "07A0",
			"IsSuccess": true
		},
		{
			"VIN": "WBY41DU08NS239189",
			"ContractType": "07A0",
			"IsSuccess": true
		},
		{
			"VIN": "WBY41DU08NS239189",
			"ContractType": "07A0",
			"IsSuccess": true
		}
	],
	"Entity": null,
	"HasResult": true,
	"Count": 3,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [],
	"HasError": false,
	"HasMessage": false,
	"RrpTag": null
}

GetContractCustomerNo Metodu

Sözleşme Müşteri Numarası bilgisini elde eden metottur.

Api Url: https://customer.xyz/api/BSI/getContractCustomerNo

Request:

"AuthTicket": "---------------------------"

Response:

{
	"Results": [],
	"Entity": {
		"CustomerNo": "134034_SOZ"
	},
	"HasResult": true,
	"Count": 0,
	"TotalCount": 0,
	"Id": 0,
	"Meta": null,
	"MessageList": [],
	"HasError": false,
	"HasMessage": false,
	"RrpTag": null
}

AuthTicket için Gerekli Metot

Önemli Not: Yukarıdaki metotlara erişimsağlayabilmeniz için ticket almanız gerekmektedir. Bu ticketlara kullanıcı bazlı erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki metoda kullanıcı adınız ve şifrenizigirerek AuthTicket alabilirsiniz.

Metod İsmi = Login

Api Url : https://customer.xyz/api/account/login

{
  "Name": "test",
  "Password": "test"
}

Name = Kullanıcı Adı

Password = Kullanıcı Parolası

İnsomnia aracılığıyla test işlemleri gerçekleştirilmiştir.