All posts by suattuncer_zlntq50n

View Nedir?

View Nedir? Licrus IQ ile geliştirilen uygulama ekranlarına View denir. Tüm arayüz işlemleri viewlar üzerinden yapılar ve view’lar farklı bileşenlerden oluşur. Bileşenlere Component denir. Servis ana sayfası (DashBoard) bir View’dır. Bu view içerisinde bekleyen işlerin listesini gösteren alan bir Component’dir. Kullanıcıların iş yükünü gösteren grafikler veya sayısal alanlara Component denir. View ve Component Örnekleri Service

Read More


LicrusUIHelper

LicrusUIHelper Lircus IQ uygulamlarında geliştirilen View’lar temel arayüz işlemlerini yapmak için kullanılan yardımcı sınıftır. Geliştirdiğiniz View, BaseView sınıflarından birinden türemişse: Bir view içerisinden LicrusUIHelper instance’ına erişmek için kullanılacak temsilci; this.ui UI tarafında herhangi bir kod bloğunda LicrusUIHelper instance’ına erişmek için kullanılacak temsilci; app.ui Aşağıdaki fonksiyon örnekleri, view içerisinde erişim örneği üzerinden anlatılacaktır. [[TOC]] Loader Yükleniyor

Read More


Backend Helpers

DateTimeProvider Licrus’da yapılan işlemler için günün tarihi ve saatini almak için iki yardımcı özellik bulunmaktadır. ServerNow İşlem yapılan andaki sunucu tarihi ve saatini almak için kullanılır. Mutlak olarak DateTime.Now değerini. Now Kullanıcının seçtiği çalşıma döneminde, tarihi ve saat bilgisini veriri. Uygulama içerisinde DateTime.Now kullanılmak istenen alanlarda DateTimeProvider.Now çağrılmalıdır.


Utils

Yardımcı Araçlar Bu sınıfta uygulama genelinde ihtiyaç duyulan yardımcı fonksiyonlar bulunur. Herbir fonksiyona, Utils static sınıfı üzerinden erişebilirsiniz. [[TOC]] Tarih Fonksiyonları getDateAsString Verilen tarihi string formatında verir. static getDateAsString(value) getCurrentDateTimeAsString Günün tarihini ve saatini string formatında verir. static getCurrentDateTimeAsString() getCurrentDateAsString Günün tarihini string formatında verir. static getCurrentDateAsString() getTomorrowDateAsString Yarının tarihini string formatında verir. static getTomorrowDateAsString()

Read More


Attributes

Attributes OneFrame tarafından kullanılan tüm HTML attribute’ların listesini aşağıda görebilirsiniz. Her bir attribute için ilgili başlığa bakınız. Events Attribute Adı Açıklaması ng-click Herhangi bir HTML elemente click event bağlamak için kullanılır. dbl-click Herhangi bir HTML elemente double click event bağlamak için kullanılır. ng-change Html select ve text elemente change event bağlamak için kullanılır. ng-enter Html

Read More


ViewEngine

ViewEngine ViewEngine static bir sınıftır. Uygulamadaki tüm View ve bileşenleri yönetmek için kullanılır. class ViewEngine { } Functions View/Bileşen Yükleme public static loadView(_args: LoadViewArgs) ; getViewPath Verilen adresi belirtlen parametrelerle birlikte tam adresi verir. public static getViewPath(route: string, routeParams: IKeyValuePair[] = null); Destroy public static destroy(componentInstance, args: LoadViewArgs = null); getViewInstance public static getViewInstance(args: LoadViewArgs):

Read More


DataBinder

DataBinder Template Render İşlemi {{Code}} Binlik ayraçlara göre formatlama {{TotalAmount:N}} Tarihi formatında gösterim {{CreatedDate:D}} {{CreatedDate??}} DataConnect (One-Way-Binding) data-model=”Code” data-model=”Customer.Id” ?? oepratörü ?? ile null kontrolü yapılır ve sonuca bağlı olarak alternatif bir ifade görünmesi sağlanır. İfadenin sağına bir değer eklenirse, eklenen değeri, değer yoksa boş string render eder. {{Description??Açıklama Girilmemiş}} Description alanı null veya undefined

Read More


One Frame

One Frame Nedir? One Frame ONEROV tarafından geliştirilmiş mobil ve web uyumlu bir SPA (Single Page Application) uygulama geliştirme çatısıdır. Uygulamanın genel konsepti Angular2’den esinlenilmiştir. Birçok anahtar kelime Angular ile ortak kullanılmıştır. Angular yerine böyle bir Framework yazma sebebi ise ihtiyaç duyulan minium bileşenlerle çalışma ve performans gereksinimleridir. Bu Framework tamamen Licrus IQ platformunun geliştirilmesi

Read More


Performans Tricks

[[TOC]] Lookup Performans İyileştirmeleri Licrus UI geliştirmelerinde önemli performans noktalarından biri Lookup’lardır. Lookup kullanımında güvenlik ve performans sorunları yaşamamak için mutlaka aşağıdaki maddelere dikkate ederek geliştirmeler yapılması gerekiyor. Arayüzlerde data-uikit ile kullanılan lookup çağrılarında büyük verilerin alınmasında ciddi performans sorunlarını yaşanabilmektedir. Bunu çözmek için HighFrame, OneFrame ve Licrus UIKit tarafında yapılan düzenlemeler mevcuttur. Geliştirme yaptığınız

Read More


T-SQL

T-SQL Microsoft SQL Server bazı alınarak bu döküman oluşturulmuştur. PostgreSQL içinde benzer standartlar uygulanacaktır. İsimlendirme Aşağıdaki tabloda yer alan formatta isimlendirmeler yapılmaktadır. Konum Ek Örnek Açıklaması Kullanılacak Nesne Name Prefix Rpt RptServiceFormInfo Rapor View ve Procedure Prefix lsp lspCreateHistoryTable Licrus Support Procedure Procedure and Function Prefix imp_ imp_products Import Table Table Uygulama dışından veritabanına aktarılan

Read More