LicrusUIHelper

LicrusUIHelper Lircus IQ uygulamlarında geliştirilen View’lar temel arayüz işlemlerini yapmak için kullanılan yardımcı sınıftır. Geliştirdiğiniz View, BaseView sınıflarından birinden türemişse: Bir view içerisinden LicrusUIHelper instance’ına erişmek için kullanılacak temsilci; this.ui UI tarafında herhangi bir kod bloğunda LicrusUIHelper instance’ına erişmek için kullanılacak temsilci; app.ui Aşağıdaki fonksiyon örnekleri, view içerisinde erişim örneği üzerinden anlatılacaktır. [[TOC]] Loader Yükleniyor

Read More


Backend Helpers

DateTimeProvider Licrus’da yapılan işlemler için günün tarihi ve saatini almak için iki yardımcı özellik bulunmaktadır. ServerNow İşlem yapılan andaki sunucu tarihi ve saatini almak için kullanılır. Mutlak olarak DateTime.Now değerini. Now Kullanıcının seçtiği çalşıma döneminde, tarihi ve saat bilgisini veriri. Uygulama içerisinde DateTime.Now kullanılmak istenen alanlarda DateTimeProvider.Now çağrılmalıdır.