Cihaz Bilgisi (DeviceInstallationInfo)

Devreye alınan cihazların entegrasyonunda kullanılan veriler aşağıda listelenmiştir.

AlanAçıklamaVeri Türü
SerialNumberCihaz seri numarası.
string
FirstRunDateCihaz devreye alındığı tarih. Aynı zamanda garantinin başlatıldığı tarihdir.
DateTime
Product
Cihazın model/ürün bilgisi.
Product.Code : Ürün Kodu
Product.Name: Ürün Adı
Product Class
City
Cihazın devreye alındığı Şehir.
City.Code : Şehir Kodu
City.Name: Şehir Adı
City Class
DistrictCihazın devreye alındığı İlçe.
District.Code : İlçe Kodu
District.Name: İlçe Adı
District Class
DealerCihazın satıldığı/sevk edildi bayi.
Dealer.Code : Bayi Kodu
Dealer.Name: Bayi Adı
Dealer Class