Yedek Parça Entegrasyonu

Licrus’da, yedek parça bilgilerini doğrudan tanımlayıp kullanabilirsiniz Bazı durumlarda Yedek Parça bilgilerini farklı bir sistemden almak veya aktarmak istediğinizde ilgili sistem tarafından Licrus’u aşağıdaki entegrasyon metodları kullanılarak bağlantı kurabilirsiniz. Yedek Parça entegrasyon işlemlerinde SparePart nesnesi kullanılır. SparePart nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Yeni Yedek Parça Kaydetmek veya Ürün Güncellemek
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak yeni bir yedek parçayı Licrus’a aktarabilir veya Code alanıyla eşleşen mevcut bir yedek parçanın bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Fonksiyon

SparePartResponse SaveSparePart(SparePartRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new ProductRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// kaydedilmek istenen yedek parça ve bilgileri.
var card = new SparePart();
// yedek parça kodu daha önce gönderilmiş bir kod ise güncelleme yapılır
// diğer durumda yeni kayıt olarak eklenecektir
card.Code = "PART-001";
// yedek parça adı
card.Name = "ABC01";
// ... diğer bilgileri 

// web servis fonksiyonu çağrılıyor
var response = licrusService.SaveSparePart(request);

// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  //işlem başarılı gerçekleşti.
}


Kayıtlı Yedek Parçaları Almak
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak daha önce Licrus’a kaydedilmiş yedek parçaları alabilirsiniz. Code değeri verildiğinde sadece eşleşen yedek parça alınır. Diğer durumda tüm yedek parça bilgileri gelecektir

Fonksiyon

SparePartResponse GetSparePart(SparePartRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new ProductRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// filtre nesnesi.
request.Filter = new SparePartFilter();

// alınmak istenen yedek parça kodu
// boş bırakıldığında tüm yedek parçaları getirir.
request.Filter.Code = "PART-001";

var response = licrusService.GetSparePart(request);
// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  // Arama kriterleriyle eşleşen tüm kayıtlar  
  // response.Results alanı üzerinde yeralır.  
  foreach (var item in response.Results) {
    // yedek parça bilgileri
  }
}