Ürün Nesneleri

Ürün entegrasyonlarında kullanılan nesnelerdir. Bu nesneler uygulama veya eklenti geliştirirken kullanılan Domain nesnelerinden farklı olarak sadece Entegrasyon işlemlerinde kullanılır.

Ürün (Product)

AlanAçıklamaDeğer
CodeÜrün Kodu
Zorunlu
NameÜrün AdıZorunlu
DescriptionÜrün hakkında bir açıklayıcı bilgiler içeren metin
Zorunlu
IsActiveGeçerli durumdaki ürünler için true değer verilir. Herhangi bir ürünü pasif duruma almak için false değer verilir.
Zorunlu
BrandÜrün markassı.
Değer verildiğinde Marka Kodu verilmesi gerekir. 
Opsiyonel
ModelÜrün modeli.
Değer verildiğinde Model Kodu verilmesi gerekir.
Opsiyonel
MainGroupÜrünün yer aldığı ürün ana grubu.
Değer verildiğinde Ürün Grubu Kodu verilmesi gerekir. 

Zorunlu
WarrantyPeriodCihaz için üretici tarafından verilen garanti süresi (yıl)Zorunlu
SerialNumberCountCihazda bulunan seri numarası sayısı.
Varsayılan değeri 1’dir
Zorunlu
OriginCihazın menşeei;
Bilinmiyor=0
İthal=1
Yerli=2
Opsiyonel

Ürün Markası (ProductBrand)

Entegrasyon işlemlerinde Product nesnesinin altında kullanılacaksa sadece Code değeri verilmesi yeterlidir.

AlanAçıklamaDeğer
CodeMarka için tanımlayıcı kodZorunlu
NameMarka adı
Zorunlu
IsActiveGeçerli durumdaki marka için true değer verilir. Herhangi bir markayı pasif duruma almak için false değer verilir.
Zorunlu

Ürün Grubu (ProductGroup)

Entegrasyon işlemlerinde Product nesnesinin altında kullanılacaksa sadece Code değeri verilmesi yeterlidir.

AlanAçıklamaDeğer
CodeÜrün grubu için tanımlayıcı kodZorunlu
NameÜrün grubu adı
Zorunlu
IsActiveGeçerli durumdaki ürün grubu için true değer verilir. Herhangi bir ürün grubunu pasif duruma almak için false değer verilir.
Zorunlu