Ürün Entegrasyonu

Licrus’da, ürün bilgileri doğrudan tanımlamak ve kullanmak mümkündür. Aynı zamanda ürünlerin bir ERP/MRP sisteminde alınması isteniyorsa ilgili sistem tarafından Licrus’u aşağıdaki entegrasyon metodları kullanılarak veri aktarımı yapmak mümkündür. Ürün entegrasyon işlemlerinde Product nesnesi kullanılır. Product nesnesinin detayları için Veri Modeli başlığına bakınız.


Yeni Ürün Kaydetmek veya Ürün Güncellemek
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak yeni bir ürün bilgisini Licrus’a aktara bilir veya Code alanıyla eşleşen mevcut bir ürünün bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Fonksiyon

ProductResponse SaveProduct(ProductRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new ProductRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// kaydedilmek istenen ürün bilgileri.
var card = new Product();
// ürün kodu daha önce gönderilmiş bir kod ise güncelleme yapılır
// diğer durumda yeni kayıt olarak eklenecektir
card.Code = "PRODUCT-001";
// ürün adı
card.Name = "ABC01";
// ... diğer bilgileri 

//ürün nesnesi istek nesnesiyle ekleniyor.
request.Entity = card;
// web servis fonksiyonu çağrılıyor
var response = licrusService.SaveProduct(request);

// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  //işlem başarılı gerçekleşti.
}


Kayıtlı Ürünleri Almak
Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak daha önce Licrus’a kaydedilmiş ürünleri alabilirsiniz. Code değeri verildiğinde sadece eşleşen ürün alınır. Diğer durumda tüm ürün bilgisi gelecektir

Fonksiyon

ProductResponse GetProduct(ProductRequest request)

Örnek

// web service için istemci oluşturulyor
var licrusService = new Integration();

//istek nesnesi
var request = new ProductRequest();

// Login metoduyla alınmış ticket.
request.AuthTicket = ticket;

// filtre nesnesi.
request.Filter = new ProductFilter();

// alınmak istenen ürünün kodu
// boş bırakıldığında tüm ürünleri getirir.
request.Filter.Code = "PRODUCT-001";

var response = licrusService.GetProduct(request);
// Herhangi bir hata varsa
if (response.HasError) {
  // Detaylar için (bkz:Api Kullanım)
}
else {
  // Arama kriterleriyle eşleşen tüm kayıtlar  
  // response.Results alanı üzerinde yeralır.  
  foreach (var item in response.Results) {
    // ürün bilgileri
  }
}