Stok Nesneleri (StockCard)

Bayi ve Servis gibi iş ortaklarının stok süreçlerinde kullanılan nesnelerdir. Bu nesne uygulama veya eklenti geliştirirken kullanılan StockCard nesnesinden farklı olarak sadece Entegrasyon işlemlerinde kullanılır.

AlanAçıklamaDeğer
PartnerCode
Stok kaydının işleneceği iş ortağının (Partner) Licrus’ta kayıtlı olan Kodu. ERP sisteminizle Licrus arasında Partner entegrasyonu varsa ERP sisteminizdeki Cari Kodu gönderebilirsiniz.
Zorunlu
ProductCodeLicrus sisteminde kayıtlı bulunan Ürün veya Yedek Parça kodunu. Stok kaydının işleneceği iş ortağı eğer Servis değilse Sadece ürün kodu olarak yorumlanır. İş ortağı tipi servis ise Yedek Parça kodu olarka yorumlanır.Zorunlu
StockLogTypeStok hareketinin yönü.
Stok Girişi = (Input)1
Stok Çıkışı = (Output)2
Zorunlu
LogDateStok hareketi için işlem tarihi. Boş bırakıldığında Sistem günün tarihini verecektir.Opsiyonel
QuantityStok hareketinde işlem gören ürün/parça için adet bilgisi.
Giriş hareketinde belirtilen adet kadar stoğa giriş yapılır.
Çıkış hareketinde belirtilen adet kadar stoktan çıkış yapılır.
Zorunlu
PriceStok giriş veya çıkış işlemi için fiyat bilgisi. Bu alan boş bırakıldığında Licrus’da yeralan ve LogDate alanında belirtilen tarihdeki fiyat listesi üzerinden stok işlemi yapılır.Opsiyonel