Sipariş Nesneleri (Order and OrderDetail)

Licrus üzerinden İki yönlü olarak sipariş kaydı oluşturulmaktadır. 

Stoğa Sipariş: Müşterinin (servis/bayi) kendi kullanımı için talep ettiği siparişlerdir. Bu sipariş aynı zamanda müşterinin eline ulaştığında ve müşteri onay verdiğinde Stoğuna giriş yapılır. Bayi Satış yaptığında Ürünler stoğundan düşer. Servisler hizmet formu girişi yaptığında ise kullandıkları Yedek Parçalar, Servis stoğundan düşülür.

İade Siparişi: Servisin hizmet verdiği garantili cihazlar değiştirdiği yedek parçalardan iade edilebilir olanları için hakkediş işlemi sonrası servisten beklenen yedek parçalar için oluşturulan ters yönlü çalışan sipariş kaydıdır.

Her iki sipariş türü içinde iki veri seti kullanılır. Sipariş (Order) ve Sipariş Detayı (OrderDetail)

Order (Sipariş Başlığı )
Sipariş üst bilgilerinin yer aldığıveri setidir ve aşağıdaki alanları içerir.

AlanAçıklamaDeğer


ERPOrderNumber

 ERP siteminde oluşturulan siparişe ait benzersiz numara (ID ve GUID).


Zorunlu.


OrderDate

 Sipariş Tarihi.

 Zorunlu.


OrderType 

Sipariş Türü.

Stok = 1: Stoka sipariş işlemleri için bu değer kullanılır.
Iade = 9: İade siparişleri için bu değer kullanılır.


Zorunlu.


ServiceCode 

Sipariş kaydını oluşturan servisin (müşterinin) kodu.


Zorunlu.


WarehouseCode

 Depo Kodu. Yedek parça çıkışlarının yapılacağı merkez yedek parça depo kodu.

 
Opsiyonel.


Description 

Siparişle ilgili açıklama alanı. Sipariş açan kullanıcı tarafından girilen bilgiler bu alanda yeralır.


Opsiyonel.


DeliveryDate 

Teslimat Tarihi. Siparişin teslim edildiği tarih.

Opsiyonel.

DeliveryMethod

 Teslimat Yönetimi.
Elden = 1: Servis siparişini yedek parça deposundan kendisi teslim aldıysa bu seçenek kullanılır.
Araçla= 2: Yedek parça deposu, teslimatı kendi aracıyla yaptıysa bu değer kullanılır.
Kargo = 3: Teslimat kargo yoluyla yapılacaksa bu değer kullanılır.


Belirtilmediği durumda varsayılan olarak Kargo seçeneği kullanılır.


Opsiyonel.WaybillNumber

 İrsaliye Numarası. Teslimat için kesilen irsaliye numarası.
CurrencyCode 

Sipariş işlemi için kullanılan para birimi. 


Belirtilmediği durumda ₺ (TL) kullanılır. 

Opsiyonel.Status 

Siparişin mevcut durumu.
Iptal = 3: Sipariş iptal edildiğinde bu değeri alır.
KismiTeslimat = 4: Stoka siparişlerde istenilen adetlerden daha gönderiliyorsa veya bazı yedek parçalar gönderilemiyorsa siparişi bu değeri alır.
TamTeslimat = 5: Stoka siparişlerde tüm adetler ve yedek parçalar eksiksik gönderiliyorsa bu değeri alır.
IadeIcinHazir= 7: İade işlemi için hazır durumdaki siparişlerin aldığı değerdir.


Zorunlu.

OrderDetail (Sipariş Detayı)
Sipariş üst bilgileri altında işlem gören yedek parçaların bilgileridir.

AlanAçıklamaDeğer
ERPOrderNumber ERP siteminde oluşturulan siparişe ait benzersiz numara (ID ve GUID).   Zorunlu.
SparePartCode Yedek parçaya ait kod.   Zorunlu.
Quantity İade sipariş için geri gönderilen parça adeti. Stoğa sipariş için talep edilen yedek parça adeti.   Zorunlu.
DeliveredQuantity İade siparişi için geri gönderilen parça adet (Quantity) ile aynıdır. Stoğa sipariş için müşteriye (servise) gönderilecek yedek parça adeti. Eğer talep edilen siparişin tamamı gönderilecekse Quantity ile aynı değer olmalıdır.   Zorunlu.
Description Bilgi amaçlı açıklama alanı.   Opsiyonel.
RetailUnitPrice Sipariş edilen veya iade edilen yedek parçanın birim fiyatı.   Eğer iade sipariş ise ve stok yöntemi olarak FIFO (ilk giren ilk çıkar) seçilmişse servisin hizmet formunda kullandığı yedek parça fiyatı üzerinden iade siparişi oluşturulur.   Eğer iade sipariş ise ve stok yöntemi olarak LIFO (son giren ilk çıkar) seçilmişse yedek parça iade siparişleri güncel fiyat listesi üzerinden iade siparişi oluşturulur.   Zorunlu.
DiscountPercentage İndirim oranı. Bu alan kullanıldığında DiscountAmount kullanılmaz.

İade siparşileride kullanılmaz.
Stoğa sipariş işlemlerinde kullanılabilir. 
Opsiyonel.         
DiscountAmount İndirm tutarı. Bu alan kullanıldığında DiscountPercentage kullanılmaz.

İade siparşileride kullanılmaz.
Stoğa sipariş işlemlerinde kullanılabilir.
Opsiyonel.
TotalPrice Yedek parça için adet ile birim fiyatın çarpımı varsa indirimler düşüldükten sonraki toplam tutar.   Zorunlu.
Status Sipariş detay kaydının durumu. Bir sipariş içerisinde kısmı teslimat yapılacak teslim edilmeyecek yedek parçalar bu alanda işaretlenmelidir.

Onayli = 1
Iptal = 2
Zorunlu.